Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Grote verschillen tussen terugleververgoeding en wijze van verrekenen

Als u voor de keuze staat om zonnepanelen te kopen of over te stappen van energieleverancier als u reeds over zonnepanelen beschikt is het verstandig om ook naar de terugleververgoedingen te kijken van de energieleveranciers. Beschikt u over een dubbele meter dan doet u er goed aan hieronder te kijken op welke manier welke energieleverancier uw opgewekte energie verrekent met uw verbruik.

Wettelijk is toegestaan dat energieleveranciers zelf mogen kiezen hoe zij omgaan met de saldering (verrekening) bij de aanwezigheid van een dubbele meter. Bepaalde energieleveranciers kiezen ervoor het tijdstip (nacht- en dagtarief) van verbruik of opwekking niet mee te nemen bij het salderen en anderen weer wel. Wanneer energieleveranciers rekening houden met het moment van opwekken en verbruik is dit voor zonnepanelen bezitters nadelig. Overdag wordt vaak veel elektriciteit opgewekt, maar weinig verbruikt. De terugleververgoeding is exclusief energiebelasting, maar wanneer er ‘s avonds meer energie wordt verbruikt, dan op dat moment wordt opgewekt moet het piektarief worden betaald inclusief energiebelasting

Met het hier onderstaande kale leveringstarief wordt bedoeld het leveringstarief conform uw energiecontract exclusief opslag duurzame energie, energiebelasting en btw. Dit leveringstarief heeft betrekking op de netto teruglevering (opgewekte elektriciteit verminderd met de verbruikte elektriciteit).

*De energiebelasting van het totale verbruik wordt verrekend met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Bij een hoger verbruik dan opwekking wordt er wel energiebelasting gehanteerd. De opgewekte energie wordt bij een dubbele meter verrekend tegen het verbruik tijdens het dal-, dan wel piektarief. Bij een lager verbruik dan opwekking(overschot) per telwerk wordt een terugleververgoeding gehanteerd.

EnergieleverancierTerugleververgoeding per kWhManier verrekenen bij dubbele meter
 Kale leveringstarief*Overschot per telwerk berekend.
Kale leveringstarief*Overschot per telwerk berekend.
 Kale leveringstarief*Overschot per telwerk berekend.
 € 0,07 Overschot piektarief wordt verrekend tegen daltarief
 Kale leveringstarief*Overschot per telwerk berekend.
  € 0,092 Optelsom van de opwekking, verrekend tegen piektarief, restant tegen daltarief
 Kale leveringstarief *Overschot per telwerk berekend.
Kale leveringstarief tot 5000kWh. Vanaf 5000kWh 75% kale leveringstarief en verhoging vastrecht € 9,50 per maand.*Overschot per telwerk berekend.
 € 0,08 tot 10000kWh. Vanaf 10000kWh € 0,04. Overschot piektarief wordt verrekend tegen daltarief
 Kale leveringstarief *Overschot per telwerk berekend.
 Kale leveringstarief *Overschot per telwerk berekend.
€ 0,05 tijdens piek.€ 0,03 tijdens dal. € 0,45 bij enkele meter. Overschot piektarief wordt verrekend tegen daltarief
 Kale leveringstarief *Overschot per telwerk berekend.
 € 0,07 Overschot piektarief wordt verrekend tegen daltarief
 Kale leveringstarief tot 5000kWh. Vanaf 5000kWh 70% kale leveringstarief nnb
 € 0,10 Overschot piektarief wordt verrekend tegen daltarief
 Kale leveringstarief *Overschot per telwerk berekend.

 

 

Stel ook uw netbeheerder op de hoogte

Om gebruik te kunnen maken van salderen en teruglevering moet u zich registreren bij uw energieleverancier, maar ook bij uw netbeheerder. De netbeheerder is voor iedereen in uw regio gelijk. Een overzicht van alle netbeheerders per regio vindt u op de netbeheerderskaart.

Terugleveren en energiebelasting

De overheid heeft bepaald dat u enkel energiebelasting hoeft te betalen over de energie die u netto heeft verbruikt. Dat wil zeggen de energie die u heeft verbruikt verminderd met de door u opgewekte elektriciteit. Indien u meer heeft opgewekt dan dat u heeft verbruikt hoeft u geen energiebelasting of btw te betalen.

Informatie en vragen rondom zonnepanelen

Uw voordelen

Zojuist overgestapt