Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Maatschappelijk gezien is windenergie binnen 3 jaar al voordeliger

Jarenlang werden kolencentrales gezien als één van de goedkoopste bronnen van stroom. De laatste paar jaar gaan de ontwikkelingen in de kostprijs van duurzame energie echter zo hard, dat het ministerie van Natuur & Milieu opdracht deed hier verder onderzoek naar te doen. De kostprijsontwikkeling van windenergie gaat zodanig snel dat windenergie in 12 jaar tijd 3 keer goedkoper zal zijn dan kolenenergie. Worden echter ook al maatschappelijke kosten doorberekend dan is windenergie binnen 1 tot 3 jaar al voordeliger.

Om de kostprijsontwikkeling te monitoren en in te schatten voor de komende jaren is er gewerkt met de levelized cost of electricity (LCoE) van wind op zee en kolen. Dit is een maatstaf voor de gemiddelde kostprijs van een elektriciteitsproductie-eenheid over de levensduur. Deze is bepaald voor 2015 en vervolgens geëxtrapoleerd naar 2030.

De belangrijkste onderzoekconclusies:

  • Voor de kostprijsontwikkeling van kolen richting 2030 wordt een gestage toename verwacht, leidend tot een kostprijs in 2030 van 10,3 tot 14,2 €ct/kWh (midden van de bandbreedte: 12,3 €ct/kWh). Deze wordt veroorzaakt door een hogere CO2-prijs, een lagere capaciteitsfactor en inflatie.
  • Voor 2015 wordt de kostprijs van kolen geschat op 5,3 €ct/kWh en de kostprijs van wind op zee geschat op 13,5 €ct/kWh.
  • De kostprijs van wind op zee varieert in 2030 naar verwachting tussen de 2 en 5 €ct/kWh (midden van de bandbreedte: 3,5 €ct/kWh). Deze wordt gerealiseerd via technologische ontwikkeling, schaal- en synergievoordelen, voldoende concurrentie over de gehele waardeketen en een gunstig en stabiel regelgevend kader, bestaande uit een gestaag aanbod van nieuwe locaties met bijbehorende subsidieregeling, een efficiënt veiling- en vergunningsproces en een goede regeling voor transportinfrastructuur.
  • Gemiddeld ligt de kostprijs van windenergie op zee in 2030 dus drie keer lager dan de kostprijs voor kolen. De kantelperiode voor de relatieve kostprijs van wind op zee versus kolen ligt tussen 2019 en 2024.
  • Als alle maatschappelijke kosten voor zowel kolen- als windenergie worden meegenomen in de berekeningen.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt