Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

PVDA

 • Langzaam aan minderen met fossiele brandstoffen: richten op een duurzaam/ houdbaar energiesysteem
 • Extra miljarden investeren in duurzame economie

50Plus

 • Transport op duurzame energie
 • Meer groen in woonwijken
 • Geen kernenergie zonder oplossing kernafval
 • Inzetten op zo hoog mogelijk aandeel duurzame energie tegen zo laag mogelijke kosten

D66

 • Volledige sluiting kolencentrales
 • Lagere (wegen)belasting voor elektrische auto’s
 • Lagere belastingen voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame energie opwekken

PVV

 • Milieu en duurzame energie worden niet in verkiezingsprogramma genoemd, welke uit een één tellend A4-tje bestaat

GroenLinks

 • Windmolens langs snelwegen en in zee
 • Zonnepanelen op alle overheidsgebouwen
 • Financiële instanties worden beloond/ belast op hun lange termijn aanpak omtrent duurzame energie
 • Nieuwe klimaat: 100% duurzame energie in 33 jaar
 • Kolencentrales sluiten
 • Geen nieuwe kerncentrales
 • Gene nieuwe vergunningen schalie- en steenkoolgas
 • Gaswinning Groningen wordt fors teruggeschroefd
 • Nieuw ministerie Duurzame economie en klimaar
 • Meer innovatie en samenwerking universiteiten en innovatie bedrijven
 • Lagere belasting elektrisch rijden
 • Belastingen vliegtickets verhoogd
 • Meer fietsen en openbaar vervoer

SP

 • Kolencentrales sluiten
 • Geen nieuwe kerncentrales (en kerncentrales België sluiten)
 • Geen gasboring waddengebied en terugschroeven gaswinning Groningen
 • Huizen en gebouwen beter isoleren, minimaal energielabel B
 • In 2050 Nederland klimaatneutraal
 • Hogere belastingen Co-2 uitstoot: betalen naar mate van vervuiling
 • Energieleveranciers moeten transparanter zijn in facturatie en meer slimme-meters en apps om te besparen
 • Concrete planning opruimen kernafval
 • Minder/ lagere belastingvoordelen voor bedrijven die veel energie verbruiken

VVD

 • Afspraken klimaatakkoord welke in Europa zijn bepaald moeten worden nagekomen
 • Overheid moet stimuleren minder CO-2 uit te stoten
 • Regelgeving versoepelen (btw-plicht bij huishoudens welke zelf energie opwekken verdwijnt)
 • Subsidies voor woningeigenaren welke investeren in woningisolatie en energiebesparende maatregelen
 • Schade bewoners Groningen gevolg gaswinning moet worden gecompenseerd
 • Fabrikanten strengere uitstootnormen opleggen om hen zodoende te stimuleren te innoveren

VNL

 • Investeren in meer rendabele duurzame energie
 • Subsidies voor windmolens afschaffen

CDA

 • Punten ontbreken nog

Effecten verkiezingsprogramma’s politieke partijen op het milieu volgens PBL

Het complete rapport van PBL bevat helaas geen resultaten van CDA en PVV welke niet hebebn meegedaan en het laten doorrekenen van de ffecten op het milieu. In het complete rapport is terug te lezen wat de investeringen en verwachte resultaten zijn per sector. Hieronder wordt reeds aangegeven wat de effecten zijn op de CO-2 uitstoot bij ieder partijprogramma.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt