Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Vergroten capaciteit energienet voor buitenland goed voor energietransitie

Door de openstelling gaan de prijzen omlaag, maar het is daarnaast ook goed voor de energietransitie. Doordat de opwekking van zonne- en windenergie sterk kan verschillen per gebied (de opwekking is immers afhankelijk van natuurlijke invloeden waar de zon schijnt en meer wind waait) is het positief dat deze lokale overschot aan duurzame energie kan worden getransporteerd naar gebieden waar er een tekort is. Dit komt het milieu ten goede, aangezien er minder grijze energie hoeft te worden opgewekt om de (tijdelijke) tekorten te overbruggen.

Meer landen en meer capaciteit in de toekomst

De gemaakte afspraken dienen als voorbode voor een grootschaliger samenwerking. De bedoeling is dat het percentage aan capaciteit van het stroomtransport in de toekomst wordt verhoogd. Daarnaast wordt beoogd meerdere landen in de Europese Unie (vasteland) te laten participeren. Het einddoel van de landen is daarmee één grote  elektriciteitsmarkt voor heel Europe welke zo efficiënt mogelijk (duurzame) energie kan transporteren en verbruiken. Sinds 2015 werken de 6 bovengenoemde landen al samen om te berekenen hoeveel stroom over de landgrenzen kan worden vervoerd. De capaciteit op sommige momenten is beperkt en daarom is nu 20% met elkaar afgesproken om vrij te geven aan andere landen.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt