Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Slimme meters spelen grote rol in nieuwe regeling

De regeling met de terugleversubsidie is nog niet in zijn geheel uitgekristalliseerd, maar zou inhouden dat er een verlaging plaatsvindt van de energiebelasting. Daarmee krijgen huishoudens en bedrijven een vergoeding voor stroom dat wordt teruggeleverd. Na 2020 hoeven consumenten en bedrijven die zelf stroom opwekken hierover ook geen energiebelasting en ODE te betalen. Echter wordt er wel een maximum aan de subsidie gesteld. De regelgeving voor de terugleversubsidie blijkt nu dusdanig complex te worden dat deze nieuwe regeling pas per 2021 in zal gaan.

Bedrijven en consumenten kunnen zich dan aanmelden bij een loket van de RVO. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit wordt gemeten is nog onduidelijk. Wel bestaat de zekerheid dat deze moet verlopen via de slimme meter. Bij huishoudens en bedrijven wordt momenteel door netbeheerders een nieuwe slimme meter geïnstalleerd die de analoge stroom en gasmeter moet vervangen. Overigens worden huishoudens welke reeds zonnepanelen hebben middels een overgangsregeling gecompenseerd.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt