Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

VVD

VVD geeft aan dat zij het bijzonder belangrijk vindt dat afspraken uit het klimaatakkoord en de andere overeengekomen Europese doelstellingen worden nagekomen. Echter mogen de kosten niet worden doorberekend aan de burger. Er komen dan ook geen extra nieuwe windmolens bij. De VVD is eveneens tegen kolencentrales, maar wil deze alleen sluiten als dit op internationaal vlak ook gebeurd. Wanneer er elders één voor in de plaats komt hoeven kolencentrales niet te sluiten.

Subsidies op duurzame energie moeten worden afgebouwd, wanneer de prijzen door toegenomen concurrentie dalen. Op dit moment kunnen nog wel bepaalde subsidies verleend worden. Maar dit moet op termijn niet nodig zijn en met een optimale markt van vraag en aanbod worden geregeld.

Wat betreft de gasproductie vindt de VVD dat omwonende gecompenseerd moeten worden en dat hun veiligheid altijd moet zijn gewaarborgd. Gaswinning kan eventueel worden aangepast uit dit blijkt uit aanvullend onderzoek.

CDA

Het CDA is voor windmolens, maar vindt wel dat vooral omwonenden heir extra profijt van moeten hebben. Dit kan door een korting op de energierekening of een andere investering in dorp, gemeente of natuur. Over kolencentrales heeft het CDA geen eenzijdig standpunt ingenomen.

De huidige regelgeving voor salderen wilt het CDA in takt laten en ook de subsidies voor duurzame energie dienen onaangetast te blijven.

Bewoners in Groningen hebben rechts op veilige woningen. Zij dienen volledig gecompenseerd te worden wanneer de veiligheid in gevaar komt ten gevolge van de gaswinning.

D66

D66 is als enige van de drie waarschijnlijke coalitiepartners voor meer investeringen in zonne- en windenergie. Tevens vindt zij dat omwonend hier direct van moeten profiteren. Uiterlijk in 2025 wil men de kolencentrales hebben gesloten. De meest vervuilende kolencentrales moeten als eerste hun deuren sluiten.

D66 wil de salderingsregeling moderniseren. Één duidelijke regelgeving voor de komende 4 jaar.

De gaswinning in Groningen moet laag blijven, zodat Nederland structureel minder afhankelijke wordt van de gaswinning in Groningen. Veiligheid staat voorop en bewoners in Groningen moet gecompenseerd worden.

GroenLinks

GroenLinks wil enorm investeringen in windmolens in de Noordzee en langs snelwegen. Meer investeringen in slimme energienetwerken en het aantrekkelijk maken van aandeelhouderschap in schone energie. Binnen de kabinetsperiode moeten alle kolencentrales worden gesloten.

De salderingsregeling wil GroenLinks verder uitbreiden. Verdere stimuleringen in groene energie staan centraal en daarvoor zijn meer subsidies nodig. Ook zijn er fiscale voordelen voor mensen die schone energie opwekken.

Tot slot wil GroenLinks de gaswinning in Groningen verder terugschroeven naar 21 miljard kuub per jaar, met een verdere verlaging op termijn. Ook moeten de bewoners gecompenseerd worden om de woningen veiliger te maken.

Nog niet duidelijke welke standpunten voorrang krijgen in het nieuwe kabinet

De formatie is nog niet afgerond en het blijft nog onduidelijk hoe het energieprogramma van het nieuwe kabinet eruit gaat zien. Bovenstaande punten van de invloedrijke partijen laten alvast wel zien welke richting het uit zou kunnen gaan.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt