Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Achtergrond invoering en verhoging ODE

In het energieakkoord van 2013 is afgesproken dat Nederland streeft naar een aandeel hernieuwbare energie van 14% in 2020. Dit is ook zo in het klimaatakkoord van Parijs in 2015 vastgelegd, eveneens als dat het aandeel in 2023 minimaal moet zijn toegenomen tot 16%. Er is echter een struikelblok in deze energietransitie: de kostprijs van duurzame energie lag in 2013 nog fors hoger dan de kostprijs van energieopwekking via fossiele brandstoffen. Zie hier ook voor de ontwikkeling in de hoogte van ODE door de jaren heen. Om het aandeel duurzame energie te verhogen is een stimulering nodig, totdat de kostprijs gelijk of lager ligt dan grijze energieopwekking. Hiervoor zijn verschillende subsidies in het leven geroepen, beter bekend als SDE+. Om deze uitgaven te financieren wordt er geheven over het verbruik van aardgas en elektriciteit. Deze heffing is dus de ODE (Opslag Duurzame Energie).

De precieze verhoging van de ODE op aardgas en stroom

De ODE bedroeg in 2018 € 0,0285 per kubieke meter gas. Deze zal in 2019 toenemen tot € 0,0524. Dat is een stijging van 2,39 cent. Dit is tot een verbruik van 170.000 m3. Alleen grote industriële verbruikers vallen hier niet onder. De Opslag Duurzame Energie op elektriciteit bedraagt in 2018 per eenheid € 0,0132 en zal in 2019 toenemen tot € 0,0189. Dat is en stijging van 0,56 cent per kWh stroom. Bij een gemiddeld huishouden welke ongeveer 120 m3 gas en 2600 kWh elektriciteit verbruikt per jaar betekent dit een kostenpost van € 135 aan ODE. Dat ligt grofweg € 50 hoger dan in 2018 voor de ODE wordt betaald. Op dinsdag 18 september 2018 zullen we het officieel horen!

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt