Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Binnen 12 maanden naam Nuon verleden tijd

De exacte timing wanneer Vattenfall de naam Nuon in de ban doet is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat dit uiterlijk eind 2019 het geval moet zijn. Tot die tijd zullen er wel langzaam veranderingen plaatsvinden. Zo zal op de kantoren, windmolens en zonneparken van Nuon het logo vervangen worden door die van Vattenfall. De reden dat Vattenfall kiest om niet verder te gaan met het merk Nuon ligt besloten in internationale ontwikkelingen waarbij zij ziet dat de globale energiemarkt steeds meer gedomineerd wordt door internationale spelers. Daarbij gaan enorme investeringen gepaard bij het afscheid nemen van fossiele brandstoffen en de overgang naar duurzame energie. Nuon wordt gedeeltelijk nog geassocieerd met haar fossiele historie. De top van Nuon aangeeft dat deze verbintenis onterecht is; immers Nuon bouwde bijvoorbeeld in 2006 als eerste een windmolenpark op zee en zijn ook al 17 jaar sponsor van het Nuon Solar team en ook wordt in haar energiecentrales innovatief gewerkt met waterstof.

Nuon marktleider in Nederland

Nuon is van oudsher één van de grootste energieleveranciers van Nederland. Anno 2018 heeft zijn in Nederland 2 miljoen klanten. Ook werken er in Nederland  3.500. De gevolgen zullen vooralsnog niet merkbaar zijn. Vattenfall wil immers dezelfde koers blijven varen. Zowel haar producten zullen vooruitstrevend blijven als de investeringen in duurzame energie. Er zullen ook geen ontslagen vallen en voor de huidige klanten zal er weinig veranderen. Wel denkt Vattenfall inkoopvoordelen te kunnen behalen, waardoor zij nog concurrerender kunnen zijn. Iedere dag vergelijken we alle energieprijzen. Zo ziet u gelijk of u bij Nuon of een andere energieleverancier nu én in de toekomst het voordeligste uit bent.

energie-vergelijken

 

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt