Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Politiek wil in rapper tempo verduurzamen

De aansluitverplichting van nieuwbouwwoningen op het gasnet is al jaren één van de grootste kritiekpunten van GroenLinks, maar onder druk van de aardbevingen in Groningen en het achterblijven op het schema van de gestelde doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs, laten nu ook steeds meer andere partijen hun stem horen. Het zijn nu niet alleen de oppositiepartijen, maar ook regeringspartijen als VVD en D66 die nu de aansluitverplichting sneller willen afschaffen dan in 2022. Echter willen beiden wel een afzwakking ten op zichte van GroenLinks. Wanneer de alternatieve kosten voor verwarming van een woning buitenproportioneel hoog zijn, dan is aansluiting op het gasnet wel toegestaan. De kritiek van GroenLinks is dat het de afschaffing onnodig vertraagd.

Gasproductie nog steeds hoog

Op dit moment wordt in Groningen jaarlijks nog 21,6 miljard m3 gas opgepompt. 2 jaar geleden was dit nog 27 miljard m3. Alternatieve verwarming in nieuwbouwwoningen moet geschieden via een warmtepomp of via een warmtenet. In 2050 moeten alle woningen, zowel nieuwe woningen als bestaande woningen, zijn losgekoppeld van het gasnet. Het gaat in total om 6 miljoen huizen en appartementen.

Gasprijzen en ontwikkelingen

De gasprijs voor huishoudens stijgt al jaren en de gasproductie naar beneden gaat en de vraag de eerste jaren nog vrijwel gelijk blijft is de verwachting dat de gasprijs nog licht zal stijgen. Er zijn echter meer variabelen die een rol spelen, zoals de prijs van gas dat geimporteerd wordt en internationale politieke verhoudingen. U kunt zelf de gasprijzen in de energievergelijker eenvoudig vergelijken, wanneer u bij elektriciteit 0 invult en bij het gas uw verbruik.

 

energie-vergelijken

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt