Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Gestelde doelen uit het klimaatakkoord

Nederland presteerde verhoudingsgewijs al niet goed wanneer het gaat om het aandeel duurzame energie in de totale energieopwekking, maar nu blijkt ook dat de gestelde doelen een utopie zijn. In het klimaatakkoord was afgesproken dat Nederland in 2020 een kwart minder CO2 uit zou stoten en het aandeel energie dat opgewekt wordt uit duurzame energiebronnen tot 14% zou zijn opgelopen. De overheid heeft veel subsidies beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen in huis en bedrijf voor bijvoorbeeld warmteboilers. Ook is veel geïnvesteerd in verschillende windmolenparken. Een van de redenen dat Nederland zou slecht presteert is dat er maar weinig energie kan worden gewonnen uit waterkracht, vanwege het gebrek aan hoogteverschillen. Hierdoor moet er veel ruimte worden ingeruimd en geld beschikbaar gesteld worden voor wind- en zonne-energie, waardoor het proces van verduurzaming langer in beslag neemt dan gedacht.

Nederlandse ministeries weerleggen Europees rapport

De Nederlandse overheid bestrijdt de conclusies uit het Europese rapport en verwijst daarbij naar het eigen onderzoek “De Nationale energieverkenning” uit 2016. Hierin wordt gekeken ook naar de doelstellingen ná 2020 voor 2030 en 2040 en daarbij worden duidelijk dat Nederland wel degelijk op koers ligt (voor meer info zie hier). De gegevens van het Europese rapport zijn volgens deze resultaten gebaseerd op oude data, waardoor Nederland zich naar eigen zeggen dus geen zorgen hoeft te maken, maar er nog wel hard gewerkt moet blijven worden.

Kiezen voor duurzame energie thuis

Naast tal van energiebesparende maatregelen kunt u thuis ook helpen de energiedoelstellingen te realiseren. Dit kan onder meer door het kiezen voor groene energie. Daarmee geeft u niet alleen een signaal af aan de energieleveranciers, ook wordt groene energie goedkoper, wanneer de afname en de productie toeneemt. De investeringen die gedaan zijn worden over meer mensen verdeeld om terug te verdienen, waardoor de groene energieprijzen over de lange termijn lager kunnen worden.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt