Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Energietarieven omhoog door gasprijs, ODE en energiebelasting

De NEV heeft onderzoek gedaan naar hoe de energieprijzen zich hebben ontwikkeld sinds 2000, hoe ze nu zijn en wat ze naar verwachting zullen worden tot 2030. 15 jaar geleden betaalde een doorsnee huishouden € 1460 per jaar voor hun energieverbruik, inclusief alle belastingen. In 2010 was de rekening tot liefst € 1780 gestegen, een toename van ruim € 30 per jaar. Dit jaar zal de gemiddelde energienota dalen tot € 1640. Toch verwacht de NEV dat de recente verlaging van 2010 tot 2015 de komende 5 jaar weer teniet zal worden gedaan en de gemiddelde energierekening op ongeveer € 1800 uitkomt in 2020.

De stijging van de energienota komt hoofdzakelijk voort uit de verwachte stijging van gasprijzen en Opslag Duurzame Energie (ODE). Daarnaast zal (na langere tijd) ook de prijs voor stroom weer stijgen, wanneer de overschotten verdwijnen.

Doelstellingen energieakkoord niet gehaald

Net zoals n 2014 verwacht de NEV dat Nederland het gesteld doel, dat in 2020 14% van de opgewekte energie duurzaam word opgewekt, niet wordt gehaald. De prognoses liggen gemiddeld nu op 12%, maar het gestelde doel van 16% in 2023 wordt nog wel als realistisch geacht.

De gehele publicatie, bestaande uit 276 pagina’s kunt u teruglezen: https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-O–15-033

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt