Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

 

Doelstelling 2020 niet meer realistisch, 2023 en 2030 nog wel

De resultaten uit het rapport zijn samengesteld door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centraal Bureau voor de Statistiek  (CBS) en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). De conclusie zijn eenduidig: Nederland bereikt een duurzaamheidsaandeel van maximaal 12,4 procent in 2020 en haalt daarmee de klimaatdoelstellingen vastgesteld in het klimaatakkoord van Parijs niet. Ook was in 2009 reeds afgesproken door de Europese Unie dat haar lidstaten verplicht waren aan de doelstellingen te voldoen. Echter zijn hier toentertijd geen consequenties aan verbonden.

Naast het aandeel duurzame energie was ook afgesproken de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Voor Nederland gold als doel dat de uitstoot met 25 procent verlaagd zou worden ten op zicht van 1990. Als we alle zeilen bijzetten wordt een verlaging van 23 procent gerealiseerd, aldus de onderzoekers.

Afbeeldingsresultaat voor nationale energieverkenning

Over langere termijn positievere geluiden

De resultaten uit het onderzoek zijn voor 2020 negatief doordat aanleg van windmolenparken achterblijft, milieuwetten niet altijd goed worden gehandhaafd en het terugdringen van energieopwekking met behulp van steenkool beperkt is. In 2023 zal het zeer waarschijnlijk wel lukken om de doelstelling van 16 procent duurzame energie wel te halen. Dat komt doordat energiebesparing onder huishoudens en bedrijven succesvol is en dit de komende jaren zorgt voor een daling in het energieverbruik. Dan zijn bovendien ook de windmolenparken, welke nu nog massaal in aanleg zijn, operationeel.

In 2030 moet er liefst 31 procent minder broeikasgas worden uitgestoten. In de laatste energieverkenning ging men uit dat we uit zouden komen op 24 procent minder dan 1990. De nieuwste resultaten zijn daarom positief en hoopgevend.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt