Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Energieleveranciers mogen benaming groene stroom voeren onder voorwaarden

In de energievergelijker ziet u alle energiecontracten die energieleveranciers u op de opgegeven postcode aan kunnen bieden. Er zit zelfs aanbiedingen tussen die u niet altijd op de website van de energieleverancier zelf zult vinden. Dit doen zij omdat ze in de energievergelijking direct met hun energieprijzen concurreren. De benamingen van de energiecontracten bevatten vaak groene stroom. Zij mogen dit van de controlerende instanties doen op het moment dat ze een certificaat kunnen overleggen. Het wrange is dat de opgewekte energie van de betreffende energieleverancier uit een kolencentrale of kerncentrale kan komen en helemaal niet via zonnepanelen, windmolenparken of andere duurzame energiebronnen hoeft te komen. Zij kunnen namelijk in het buitenland, waar er een overschot aan groene energie wordt opgewekt, namelijk de bijbehorende certificaten overnemen. Dan mogen zij ook in Nederland de titel groene stroom voor hun product gebruiken.

Herkenning van echt duurzaam opgewekte energie

Bij het resultatenoverzicht in de energievergelijker ziet u direct de goedkoopste aanbieder bovenaan staan. Bovenaan kunt u filteren op “soort energie”. Daarbij kunt u het knopje “duurzaam” selecteren.
Anders dan bij sommige andere energie vergelijkende websites vinden wij het belangrijk dat wanneer u groene stroom wenst, deze ook écht duurzaam is. Daarom laten wij alleen groene stroomleveranciers zien waarvan duurzame herkomst van uw energie gegarandeerd is. De stroom is duurzaam opgewekt in Nederland en de CO2-uitstoot van gas wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen en investeringen in duurzame energieprojecten.

Bij de volgende energieleveranciers kunt u ervan op aan dat de duurzame energie écht groen is:

De volgende energieleveranciers, bieden officieel ook groene stroom aan, maar onder meer Greenpeace en Natuur & Milieu Nederland hebben aangegeven dat deze leveranciers groene stroomcertificaten inkopen, maar geen duurzame energie zelf opwekken, maar grijze energie in de praktijk leveren:

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt