Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Hogere investering in stroomopwekking

Afgelopen jaar is er liefst 600 miljard euro geïnvesteerd in elektriciteitsopwekking om aan de vraag te kunnen voldoen. In olie- en gasindustrie werd slechts 30 miljard euro minder geïnvesteerd. Totaal werd er liefst 1.500 miljard euro geïnvesteerd in de energie-industrie. Opvallend is dat slechts 5% van de investering in elektriciteit betrekking hadden op energietarieven in de vrije markt. De overige 95% gingen op aan investeringen in duurzame opwekking met prijzen gereguleerd door overheden.

Toekomstvisie in contrast met actuele stand

Hoewel internationale afspraken voorschrijven dat kolencentrales de deuren (langzaam) moet sluiten kwamen er in 2017 juist meer kolencentrales bij. De toename was vooral te vinden in Azië. Wanneer gekeken wordt naar alle investeringen op de planeet dan is 40% toe te schrijven aan overheden. Daardoor wordt ook van hen een leidende rol verwacht. De overige investeringen komen op conto van bedrijven en particulieren. Laatstgenoemde hebben bovendien een sterk sturende rol. Wanneer de vraag naar groene energie toeneemt zullen bedrijven hierop (nog verder) inspelen met energiebesparende producten en levering van energie welk groen is opgewekt. Dat kunt in de energievergelijker vergelijken. De prijzen zijn door acties en kortingen vaak zelfs nog lager dan de prijzen van grijze energie.

goedkoopste energieleverancier

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt