Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Eventuele verdere verlaging gasproductie

Uit het advies van het SodM blijkt verder dat de seismiciteit in Groningen is gehalveerd, maar juist rond Loppersum recentelijk weer is toegenomen. Wanneer de aardbevingen over een langere periode weer toenemen adviseert de toezichthouder verdere terugdringing van de gaswinning in Groningen. De eerste grote verlaging vindt dus per 1 oktober 2017 plaats waarbij de gasproductie met 10% wordt verlaagd.

Op basis van ijkmoment geen verlaging noodzakelijk

Eind 2016 besloot de Tweede Kamer reeds dat de hoeveelheid gas dat gewonnen mag worden niet meer dan 24 miljard m3 per jaar mag bedragen. Daarbij moet de winning dusdanig gespreid worden dat er niet met tussenpozen grote hoeveelheden gas gewonnen kan worden. Dit zou de kans op aardverschuivingen namelijk doen toenemen. Er is vorig jaar ook afgesproken ieder jaar een ijkmoment in te bouwen waarop op basis van nieuwe verworven kennis of veranderingen het besluit kan worden bijgesteld. Op deze manier kon er volgens het kabinet op tijd worden ingespeeld op eventuele seismiciteit. Daarnaast wordt de activiteit van de bodem in Groningen nauwlettend in de gaten gehouden. Minister Kamp heeft nu dus reeds besloten al eerder maatregelen te treffen en dat de maximale hoeveelheid gaswinning niet meer dan 21,6 miljard m3 per jaar mag bedragen.

Onderstaande grafiek laat de gaswinning in Groningen met totaal aantal m3 meter per jaar zien vanaf 1965:

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt