Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Windenergie daalt juist

Op dit moment worden grote windmolenparken op de Noordzee gebouwd, maar de aanwas van nieuwe windmolenturbines was nihil. Daardoor bleef de capaciteit om windenergie op te wekken vrijwel gelijk. Doordat er minder wind stond in vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 kwam de opwekking vanuit windenergie zelfs 10% lager uit in het tweede kwartaal van 2018.

Fluctuerende productie door natuuromstandigheden

Opwekking vanuit duurzame energie is minder constant dan uit traditionele grijze energieopwekkingscentrales zoals kolencentrales. Dat heeft te maken met weers- en natuuromstandigheden. Dat is te zien in onderstaande grafiek:

De beste dag van dit kwartaal was 21 juni, een zonnige én winderige dag waarbij 5,3% van de totale energieopwekking duurzaam is opgewekt. De minste dag was op 19 mei waar slechts 1,4% van het totale energieverbruik duurzaam werd opgewekt.

Kijkend naar alleen zonne-energie was 6 juni de beste dag met een opwekking van 21 GWH en 30 april de minste dag met slechts 4 GWH. Bij wind is gekeken naar de piek- en daalmomenten op land en op zee. Op land was het piekmoment 25 april met een opwekking van 47 GWH en 5 juni het dalmoment met slechts 1 GWH. Op zee was de beste dag 16 mei met 18 GWH aan opwekking. De minste dag was 3 juni met 1 GWH.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt