Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Hevig verzet

De beslissing van Minister Kamp om energieleveranciers verplicht op te laten splitsen in 2 delen is bij veel energiebedrijven niet goed gevallen. Onder meer Eneco en Delta hebben zich heftig verzet en een rechtszaak aangespannen. Het oordeel van de Hoge Raad  luidde de splitsing in overeenstemming is met het Europees recht en daardoor werden de energieleveranciers u het ongelijk gesteld.

Niet in lijn met energieakkoord

Directeur van Eneco, Jeroen de Haas, noemt het spijtig. “Dit besluit is namelijk niet in lijn met het gesloten energieakkoord. De doelstellingen zo niet gehaald kunnen worden, dat is niet realistisch. Momenteel hebben wij van Eneco twee windparken op de Noordzee, één is gelegen bij IJmuiden en de ander bij Noordwijk. We kunnen het besluit van de minister niet verenigen met de doelstellingen van het Europese energieakkoord. Nederland kreeg eind juni nog te horen dat de CO2 uitstoot nog 25% verlaagd moet worden om op het niveau te komen dat afgesproken ie met de landen die het energieakkoord hebben ondertekend. Het is dan ook bijzonder tegenstrijdig. Energieleveranciers worden door midden gedeeld en kunnen nu minder investeren in duurzame energie. Door de opdeling worden Nederlandse leveranciers minder sterk, wat schadelijk is voor onze concurrentiepositie met buitenlandse energieleveranciers.”

Toen minister Kamp besloot deze maatregel te nemen was de veronderstelling dat andere landen dezelfde regelgeving ook in hun wet zouden opnemen. Dat is echter niet gebeurd. Daar ziet de Haas ook aanknopingspunten. “We zullen nogmaals de minister vragen de nieuwe wetgeving te herzien, aangezien andere landen ook niet volgen. We hopen dat de minister dan ook inziet dat dit enkel indruist tegen de doelstellingen van het energieakkoord en het de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verzwakt.”

Banenverlies

Het blijft niet bij verlaagde investering in duurzame energie mochten de maatregelen van kracht worden. Het gaat waarschijnlijk tot 1000 banen kosten bij Eneco, maar ook andere leveranciers zullen wellicht met ontslagen komen. De Haas denkt dat die banen simpelweg naar het buitenland gaat. Extra wrang vindt hij dat het hier om functies voor hoger opgeleiden gaat.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt