Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Windenergie sleutel in Nederlandse energietransitie

In 2014 besloot het kabinet 18 miljard euro beschikbaar te stellen aan subsidie voor 5 windmolenparken. Daarvan bestond twintigprocent uit de aanleg van een stroomnet waarmee de opgewekte elektriciteit van zee naar land kon worden getransporteerd. Nu kan worden geconcludeerd dat ten opzichte van 3 jaar terug de kosten gehalveerd zijn en de deze in de toekomst nog verder zullen dalen. Windenergie is momenteel de meest efficiënte duurzame energieopwekker en de 5 windmolenparken moeten in totaal goed zijn voor 3500 megawatt elektriciteit. Dit moet in 6 jaar tijd voldoende zijn om 5 miljoen huishoudens te voorzien van stroom. Het kabinet heeft bovendien een energieagenda opgesteld waarin staat dat er nog eens 7 windmolenparken bij moeten komen na 2023, met ieder een vermogen van 1000 megawatt per windmolenpark. Daarmee moet vrijwel heel Nederland op een duurzame manier van elektriciteit worden voorzien.

Aandeel duurzame energie loopt nog sterk achter

Hoewel steeds meer kolencentrales de deuren (op termijn) moeten sluiten en de hoeveelheid capaciteit van duurzame energie sterk groeit neemt het aandeel duurzame energie ten opzichte van het totaal maar heel marginaal toe. De doelstelling is om 2020 14% van de stroom duurzaam op te wekken. 3 jaar voor deze deadline zit Nederland op slechts 6% doordat de totale stroombehoefte ook is toegenomen. Daardoor keert de Rijksoverheid aan particulieren nog veel subsidies uit om bijvoorbeeld de woning duurzamer te maken. Hiervan kunt u op basis van een aantal voorwaarden ongeveer een vijfde deel van de aanschafwaarde terugkrijgen.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt