Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

De 4 grote opkomende economieën investeerden in 2014 € 120 Miljard in groene energie. Dat is nog maar 6 procent minder in vergelijking met alle westerse landen samen. In 2030 is de verwachting dat van alle duurzame energie wereldwijd, 65% voor rekening kom van ontwikkelings- en opkomende landen. De achterliggende reden dat deze landen relatief duurzaam zijn is dat veel mensen in deze landen afgelegen wonen en toegang hebben tot het elektriciteitsnet. Dit wordt opgelost met zogenaamde decentrale microgids. Met duurzame energiebronnen als biomassa, waterkracht en zonnestroom kunnen deze grote groep mensen ( bijna 1,5 miljard) toch voorzien worden van elektriciteit.

China opvallend duurzaam in vergelijking tot VS

In China werd in 2014 liefst € 83 miljard geïnvesteerd in duurzame energie, terwijl dit in de Verenigde Staten op € 42 miljard lag. Waar China voorheen massaal voor steenkoolcentrales koos is hier dus een kentering in zichtbaar.

duurzame-energie-china

 

Opvallend

Dat opkomende economieën en ontwikkelingslanden relatief veel doen aan duurzame energie is opzienbarend. Bij verschillende klimaatconferenties de afgelopen jaren bestond er namelijk een verhitte discussie tussen deze landen enerzijds en westerse landen anderzijds. De ontwikkelingslanden wilden hun economie stimuleren met goedkope , maar grijze energie. Als argument werd aangedragen dat de westerse landen dit ook jarenlang hebben gedaan. Door dit standpunt konden de westerse landen hun goede bedoelingen om de wereldwijde co2-uitstoot te verlagen weinig kracht bijzetten. China bleef massaal steenkoolcentrales bouwen. Kijkend naar de omvang van de Chinese bevolking zouden de investeringen van westerse landen in groene energie namelijk vrijwel nutteloos zijn.

Nu China zich meer lijkt te richten op duurzame energie kan dit leiden tot een constructiever discussie tussen de verschillende landen.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt