Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

REC geeft aan dat er van 3 stelregels wordt uitgegaan bij hun berekeningen:

  1. 1. Eenderde van de CO2-emissies komt voor rekening van de energiesector
  2. 2. Per kWh opgewekte stroom door zonnepanelen scheelt circa 700 gram aan CO2-emissies
  3. 3. Zonnepanelen kunnen in 2025 éénvijfde van de wereldwijd gevraagde energie leveren

Om de doelstellingen van 2°C stijging en 1,5 °C stijging te behalen met er 98 Gton en 144Gton minder worden uitgestoten bij het huidige beleid. De stroomindustrie moet voor circa éénderde zorgen en daarbinnen zonne-energie voor een kwart (ruim 8% van het totaal wat neerkomt op 12Gton). Driekwart van de beperkingen vanuit de stroomindustrie moet voortkomen uit diverse andere besparende technieken en CO2-neutrale opwekmethoden.

Om 12 Gton aan CO2-emissies te verminderen is er 4,8TW aan extra zonne-energie capaciteit nodig stelt het REC. Ieder jaar moet de groei van installaties toenemen om dit te realiseren tot 1,7 TW aan installaties in 2025. Wanneer dit gehouden wordt naast de berekeningen van Bloomberg New Energy Finance en Solar Power Europe betekent dit een groei van liefst 900% in 10 jaar tijd. In 2015 was de groei aan nieuw vermogen ongeveer 40GW. Solar Power Europe gaat uit van een groei van 200 GW tussen 2015 en 2017. Dit is overeenkomstig met de prognose van het REC bij het huidige beleid van alle landen.

groei-zonne-energie-benodigd-doel-klimaatakkoord20125

De toename van 4,8 TW komt dus bovenop de normale groei die wordt voorspeld. Dit vereist een investering van ruim 140 miljard euro in 2025. Echter wordt er jaarlijks nu al voor 400 miljard euro wereldwijd geïnvesteerd in nieuwe energietechnieken. Het REC stelt dat overheden en bedrijven ervoor moeten zorgen dat de investeringen naar de juiste schone bronnen gaan. Het rapport moet dan ook als signalerende functie worden gezien stelt het REC.

Ook op huishoudens wordt een beroep gedaan

Ook particulieren kunnen hun steentje bijdragen door zelf energie op te wekken. Zonnepanelen op het dak van huizen worden wereldwijd ook steeds populairder. Daarbij is het opwekken van zonne-energie ook financieel aantrekkelijk. Wie de mogelijkheid niet heeft kan natuurlijk altijd ook voor groene energie kiezen. In Nederland profileren steeds meer energieleveranciers als groene energieleverancier. Deze worden als volledig groen gezien wanneer ook het gasverbruik wordt gecompenseerd met bijvoorbeeld de aanplant van nieuwe bomen. Dit wordt CO2-neutrale energie of gaslevering genoemd. Goedkoopste-Energieleverancier.net maakt het vergelijken van groene energie heel eenvoudig. Klik in de energievergelijker groene energie aan en u zit direct wie u het goedkoopste groene energiecontract aan kan bieden.

energie-vergelijken

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt