Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2020.

Postcode
Huisnummer

Fries windmolenpark goed voor 1,5 miljard euro subsidie

In het Friese gedeelte van het IJsselmeer wordt had gewerkt aan de aanleg van een nieuw windmolenpark welke 356 megawatt moet kunnen gaan opwekken. Ieder jaar wordt er op deze opgewekte elektriciteit 100 miljoen euro energiesubsidie uitgekeerd. Aangezien het om een periode van liefst 15 jaar gaat wordt het totaal gesubsidieerde bedrag op 1,5 miljard euro beraamd.

Doelstellingen energieakkoord

Door veel subsidies uit te keren aan duurzame initiatieven probeert de regering de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs alsnog te halen. Hierbij is de afspraak gemaakt dat in 2020 14% van de totale verbruikte energie in Nederland duurzaam moet zijn opgewekt. In 2023 moet dit 2% hoger liggen. Het aandeel duurzame energie is afgelopen jaar met 1,1% gestegen tot 7%. Om de doelstellingen te behalen moet de energietransitie in versneld tempo worden gerealiseerd. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat de subsidiepotjes voor duurzame installaties en projecten de komende jaren nog verder wordt uitgebreid.

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt