Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2021.

Postcode
Huisnummer

Warmte energie als duurzame energiebron

Bij de opwekking van aardwarmte komen geen broeikasgassen vrij en het water kan worden hergebruikt. Daarmee is warmte energie niet alleen heel duurzaam, maar ook een schone energiebron. Water dat niet zo diep in de aardbodem zit, tot 300 meter, wordt gebruik voor warmte-uitwisseling. Dat betekent dat het kan worden opgepompt, de warmte er wordt ingestopt (tijdens de zomer) of er uit wordt gehaald (tijdens de winter) en weer wordt teruggepompt. In IJsland wint men aardwarmte op een diepte van meer dan 500 meter. Door de vulkanische samenstelling van de aardbodem kan er dusdanig veel warmte aan het aardoppervlak worden gewonnen, dat IJsland geheel zelfvoorzienend in hun energie is.

In Nederland zou het veel kostbaarder zijn om dezelfde hoeveelheid aardwarmte uit de aardbodem te halen, aangezien die warmte zich in onze aardbodem veel dieper bevindt. In theorie is er in de Nederlandse aardbodem drie keer zoveel energie beschikbaar als dat jaarlijks in Nederland wordt gebruikt. Nederland telt 9 aardwarmteprojecten

Doelstellingen van de overheid

Doordat aardwarmte een onuitputbare vorm van energie en bovendien schoon is, heeft de overheid zich tot doel gesteld om in 2020 keer meer gebruik te maken van aardwarmte. In het Actieplan Aardwarmte staan andere afspraken die de regering heeft gemaakt om de doelen te verwezenlijken en op welke manier dat moet gebeuren. Via diverse subsidieregelingen, zoals SDE+ wordt bedrijven een zetje in de rug geboden te investeren in schone energie

Cijfers die bij de doelstelling horen

  • In totaal moeten energiebedrijven en tuinders in 2020, 11 miljoen petajoule produceren uit waardwarmte.
  • 11 miljoen petajoule betekent dat 150.000 huishoudens en 500 hectare glastuinbouw van stroom kunnen worden voorzien.

Voordelen warmte energie

  • Schone energie & onuitputbaar
  • Zeer hoog rendement
  • In grote mate aanwezig (3x zoveel als nodig)

Nadelen warmte energie

  • Vergt hoge onderzoekskosten om te bepalen waar de aardbodem geschikt is voor boringen
  • Installatiekosten zijn hoog
  • Distributiesysteem veelal enkel geschikt voor nieuwbouwhuizen

Andere duurzame energiebronnen

In Nederland worden de volgende duurzame energiebronnen gebruikt:

Veel gestelde vragen bij warmte energie

– Hoe komt het dat er in de aardbodem zoveel warmte zit?

Aan het aardoppervlak weet de zon vaak nog haar warmte af te geven, maar ook aan het bodemwater dat er tot tientallen meters onder licht. Door de circulatie van bodemwater en warmte van de bodem is de zon in staat dit water te verwarmen. Daarom wordt dit ook wel bodemwarmte genoemd.

Aardwarmte, ook wel geothermische warmte genoemd bevindt zich dieper in de aardkorst en wordt verwarmt door een andere energiebron: de aardkern. De exacte temperatuur van de aardkern is niet bekend en de vermoedens van de onderzoekers variëren sterk. Ze zijn het er echter wel over eens dat de aardkern tenminste twee duizend graden moet zijn. Er zijn ook wetenschappers die beweren dat de aardkern tenminste tien duizend graden heet moet zijn. Enfin, de temperatuur van de aardkern is dusdanig hoog dat de warmte zich weet te verspreiden door verschillende aardlagen heen. per kilometer graven richting de aardkern wordt het ongeveer 30 graden warmer

Hoe gaat de warmtewinning van aardwarmte nu precies in zijn werk?

Voor het aftappen van de bodemwarmte wordt een bodemwarmtewisselaar gebruikt. een bodemwarmtewisselaar is een gesloten buizensystemen dat diep de grond in gaat. Door de buizen wordt een vloeistof gepompt bestaande uit antivries en water. Deze vloeistof stroomt door de warmere bodem en warmt daardoor op. De vloeistof stroomt vervolgens verder door de buizen, weer terug naar het oppervlak. Warmtepompsystemen aan het aardeoppervlak nemen de warmte van de vloeistof over. Vandaar wordt het gedistribueerd naar vooral nieuwbouwhuizen en glastuinbouwbedrijven.

-Wat is het verschil tussen aardwarmte en stadsverwarming?

Stadswarmte is vaak een combinatie van aardwarmte (dat gewonnen wordt uit de aardkost door zonnewarmte en warmte afkomstig van de aardkern) en restwarmte van industriële bedrijven. Voor stadswarmte geldt bovendien dat er een specifiek leidingsysteem moet worden aangelegd voor bepaalde wijken of gebieden om er gebruik van te kunnen maken. Woont u buiten zo’n gebied dan kunt u helaas niet kiezen voor stadsverwarming.

– Waar kan ik energieleveranciers vergelijken die gebruik maken van warmte energie?

Goedkooptse-energieleverancier.net vergelijkt alle energieleveranciers van Nederland, geheel onafhankelijk. U kunt de leveranciers zelf filteren op groene/ grijze energie. Bij iedere leverancier kunt u bij de resultatenpagina klikken op “meer informatie”. Hier kunt u precies zijn van welke energiebronnen gebruik is gemaakt bij de opgewekte energie. Voor een totaaloverzicht kunt u ook terecht bij het stroometiket

Energieleveranciers met warmte energie vergelijken

energie-vergelijken

Andere informatiebronnen over warmte energie

Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden over warmte energie:

Rijksoverheid
Milieucentraal