Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2021.

Postcode
Huisnummer

Bio-energie als duurzame energiebron

Liefst 75% van de duurzaam opgewekte energie in Nederland komt uit biomassa. Biomassa, zoals tuinafval en groenteafval, vormt de grondstof voor biobrandstoffen. Dat is ook de keerzijde van biomassa. In een aantal landen, zoals Indonesië, wordt oerwoud gekapt voor de aanleg van palmolieplantages. Daarnaast kunnen deze plantages ook concurreren met voedselplantages. Aangezien biomassa meer oplevert, gaat dit dikwijls ten koste van laatstgenoemde. Om dit tegen te gaan heeft de Rijksoverheid besloten strenge duurzaamheidcriteria te hanteren, welke terug te lezen zijn in het Energieakkoord. Daarnaast heeft de Europese Unie ook afspraken gemaakt over de omstandigheden voor de productie van bio-energie.

Doelstellingen van de overheid

De Nederlandse overheid heeft zich tot doel gesteld dat in 2020, twintig procent van alle energie duurzaam moet zijn. In het energieakkoord staan deze andere afspraken die de regering heeft gemaakt met milieuorganisaties en bedrijven. Via diverse subsidieregelingen, zoals SDE+ wordt bedrijven een zetje in de rug geboden te investeren in wind energie

Cijfers die bij de doelstelling horen

 • Kolencentrale eigenaren worden verplicht om tenminste 20% biomassa mee te stoken
 • 10 % bijmengen van biomassa bij diesel en benzine

Voordelen bio-energie

 • Schone energie en, indien duurzaam toegepast, onuitputbaar
 • Hoog rendement en lage investeringskosten

Nadelen bio-energie

 • De biogrondstoffen hebben dikwijls een schimmige herkomst
 • Bij de verwerking van sloophout, mest en rioolslip komen schadelijke stoffen vrij.
 • De biodiversiteit kan worden bedreigd door de voorrang van biomassa boven voedselproductie

Andere duurzame energiebronnen

In Nederland worden de volgende duurzame energiebronnen gebruikt:

Veel gestelde vragen bij bio-energie

– Wat is het aandeel van bio-energie bij verschillende energieleveranciers?

U kunt energieleveranciers controleren via het stroometiket. Daarin wordt de samenstelling van de opgewekte energie toegelicht. U kunt hierbij het aandeel van bio-energie zien. Gemiddeld bestaat 75% van de duurzaam opgewekte energie uit bio-energie. Dit kan per energieleverancier verschillen

– Waar kan ik energieleveranciers vergelijken die gebruik maken van bio-energie?

Goedkooptse-energieleverancier.net vergelijkt alle energieleveranciers van Nederland, geheel onafhankelijk. U kunt de leveranciers zelf filteren op groene/ grijze energie. Bij iedere leverancier kunt u bij de resultatenpagina klikken op “meer informatie”. Hier kunt u precies zijn van welke energiebronnen gebruik is gemaakt bij de opgewekte energie. Voor een totaaloverzicht kunt u ook terecht bij het stroometiket

Ik heb gehoord over verschillende generaties biobrandstof, kunt u hier mij iets meer over vertellen?

Doordat bio-energie de laatste jaren sterk bekritiseerd wordt door bedreiging van het oerwoud en biodiversiteit, ook wel eerste generatie biobrandstof genoemd, zijn er nieuwe generaties gekomen. De eerste generatie bestaat uit hout, suikerriet, palmolie, mais, koolzaadolie en uit gewas afgeleide biomassa. De tweede generatie bestaat uit geraffineerde biodiesel, of alcohol, met een chemisch proces uit biomassa geproduceerde stoffen, dierlijke vetten en gebruikt frituurvet. De laatste generatie biobrandstof, ook wel de derde generatie genoemd, is biomassa uit speciaal geprepareerde organismen, zoals algen.

– Welke methoden worden voor de winning van bio-energie?

Er bestaan vier manieren om biomassa om te zetten naar duurzame energie:

 • Vergisting

Hierbij zorgen micr-organismen voor de productie van biogas. Door het CO2 te verwijderen kan het worden gebruikt als aardgas.

 • Verbranding

Bij het verwerken van biomassa tot bio-energie wordt verbranding het meeste toegepast

 • Vergassing

Hierbij wordt de biomassa, zonder zuurstof, omgezet in gasvormige brandstof.

 • Biofuels

Biofuels zijn brandbare vloeistoffen, die via verschillende technieken uit plantaardig materiaal worden verkregen.

Energieleveranciers met bio-energie vergelijken

energie-vergelijken

Andere informatiebronnen over bio-energie

Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden over biomassa energie: