Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2021.

Postcode
Huisnummer

Gasprijs ontwikkelingen

De gasprijzen variëren sterk en zijn in 2014 in Nederland sterk gedaald. Dat heeft te maken met de gasvoorraad die in Nederland steeg. In veel andere landen, die niet zelfvoorzienend zijn in hun gas, stegen de prijzen juist, door de politieke onrust.

Wanneer u overstapt van energieleverancier is het verstandig om een goede inschatting te maken van de verwachte ontwikkeling van de gasprijs. Dit heeft namelijk te maken met de keuze voor variabele of vaste tarieven. verwacht u een prijsstijging, dan kunt u het beste de tarieven in uw energiecontract vastzetten. verwacht u een gelijk prijsniveau of een prijsdaling, dan is de keuze voor variabele tarieven aan te raden.

Vergelijk zelf de actuele gasprijzen

energie-vergelijken

Factoren die de gasprijs beïnvloeden

De prijs van gas wordt bepaald door de verhouding tussen de totale vraag en het totale aanbod. Wordt er meer gas geconsumeerd, dan er wordt aangeboden dan stijgt de gasprijs. Is andersom het geval, dan daalt de gasprijs

Verschillende factoren hebben invloed op de gasprijs,. De belangrijkste factoren zijn:

  • Politieke (on)rust

Politieke verhoudingen bepalen voor een groot gedeelte de energieprijs. Aangezien Nederland een grote gasvoorraad heeft in de gemeente Slochteren, zal voor Nederlanders deze factor voor het bepalen van de gasprijs minder invloed hebben. Dreiging bijvoorbeeld vanuit Rusland, dat er geen gas meer wordt geleverd aan de rest van Europa, zal voor Nederlanders dus weinig uitmaken.

  • Economische ontwikkelingen

Wanneer het economisch minder gaat zijn mensen vaak kritischer op hun uitgaven. het gevolg is dat mensen ook zuiniger aan doen met energie om te besparen. Hierdoor neemt de totale energieconsumptie af, waardoor de voorraden toenemen. Dit werkt voordeliger op de energieprijzen. Wanneer de economie weer aantrekt en er meer energie wordt geconsumeerd, dan er aanbod is, dan zullen de prijzen weer toenemen.

  • Wisselkoers

Bij de handel van energie tussen landen vindt de betaling vaak plaats in euro’s of dollars. Een stijgende euro ten opzichte van de dollar heeft een gunstig effect op de energieprijs in Nederland.

  • Weer

Als het koud zetten we massaal de verwarming een paar graden hoger. Door de toenemende vraag stijgt de gasprijs. Bij een milde winter profiteren we juist van een lagere gasprijs. Ook warme zomers hebben een nadelig effect op de energieprijs. Dan wordt er meer gebruik gemaakt van energieverslindende airco’s.

  • Overheid (belastingen)

Energiebelasting, btw en opslag duurzame energie (ODE) zijn 3 onderdelen waarmee de overheid de energieprijs kan verhogen of verlagen. Momenteel bestaat ongeveer de helft van de energieprijs uit de hiervoor genoemde posten. Daartegenover hanteert de overheid ook een heffingskorting van € 377,33 in 2015.