Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2021.

Postcode
Huisnummer
 • Salderingsregeling 1 jaar verleng tot 2021
  29 september, 2018

  Slimme meters spelen grote rol in nieuwe regeling De regeling met de terugleversubsidie is nog niet in zijn geheel uitgekristalliseerd, maar zou inhouden dat er een verlaging plaatsvindt van de energiebelasting. Daarmee krijgen huishoudens en bedrijven een vergoeding voor stroom dat wordt teruggeleverd. Na 2020 hoeven consumenten en bedrijven die zelf stroom opwekken hierover ook geen energiebelasting en ODE te betalen. Echter wordt er wel een maximum aan de subsidie gesteld. De regelgeving voor de terugleversubsidie blijkt nu dusdanig complex te worden dat deze nieuwe regeling pas per 2021 in zal gaan. Lees Verder

 • Verlaging Energiebelasting stroom, verhoging belasting op gas
  19 september, 2018

  Wijzigingen energiebelasting De energiebelasting op aardgas gaat in 2019 per m3 met € 0,03 omhoog. Bij een verbruik van 1200 m3 gas gaat dat om € 36 per jaar. De energiebelasting op stroom per kWh gaat € 0,0072 omlaag. Bij een gemiddeld verbruik van 3500 kWh per jaar gaat het om een bedrag van € 2,52. Het voordeel op elektriciteit is daarmee beperkt terwijl de belasting op aardgas aanzienlijk stijgt. Lees Verder

 • Opslag Duurzame Energie in 2019 gemiddeld € 50 hoger
  15 september, 2018

  Achtergrond invoering en verhoging ODE In het energieakkoord van 2013 is afgesproken dat Nederland streeft naar een aandeel hernieuwbare energie van 14% in 2020. Dit is ook zo in het klimaatakkoord van Parijs in 2015 vastgelegd, eveneens als dat het aandeel in 2023 minimaal moet zijn toegenomen tot 16%. Er is echter een struikelblok in deze energietransitie: de kostprijs van duurzame energie lag in 2013 nog fors hoger dan de kostprijs van energieopwekking via fossiele brandstoffen. Zie hier ook voor de ontwikkeling in de hoogte van ODE door de jaren heen. Om het aandeel duurzame energie te verhogen is een stimulering nodig, totdat de kostprijs gelijk of lager ligt dan grijze energieopwekking. Hiervoor zijn verschillende subsidies in het leven geroepen, beter bekend als SDE+. Om deze uitgaven te financieren wordt er geheven over het verbruik van aardgas en elektriciteit. Deze heffing is dus de ODE (Opslag Duurzame Energie). Lees Verder

 • Welkomstcadeaus energieleveranciers sigaar uit eigen doos
  8 september, 2018

  Steekproef Vastelastenbond is duidelijk De Vastelastenbond keek naast Nuon en Essent ook naar Budget Energie en berekende de meerprijs van het energiecontract met cadeau door en vergeleek dit met hetzelfde contract zonder cadeau. “Energieleveranciers verdisconteren de cadeaus vaak in de energietarieven. De prijs is van het cadeau is in de winkel vaak zelfs lager dan via het energiecontract. Het cadeau wordt niet alleen dubbel en dwars terug betaald, ook is dit een manier van energieleveranciers om zelfs extra winst te kunnen maken.” Een saillant details is overigens dat de Vastelastenbond samenwerkt met Budget Energie die zich ook richt op het verleiden van consumenten met een energiecontract met welkomstcadeau. Lees Verder

 • Groene stroom uit Nederland steeds duurder
  1 september, 2018

  Certificaten groene stroom Nederland steeds duurder Doordat de vraag naar Nederlands groene opgewekte elektriciteit is de prijs op de groothandelsmarkt sinds 2016 fors gestegen. Ook Europees zijn de prijzen voor de zogenaamde Garanties van Oorsprong (GVO’s) sindsdien per megawattuur van 3 dubbeltjes gestegen naar bijna 2 euro in augustus 2018. Echter een certificaat van Nederlands windenergie is met 5 euro ruim 2,5 keer zo duur. Dit is enkel de prijs voor het certificaat. Om een megawattuur elektriciteit in te kopen kost dit voor energieleveranciers 50 euro op de internationale energiemarkt. Totaal komt de prijs uit op 55 euro per megawattuur stroom. Deze stijgende prijzen verwerken energieleveranciers ook in de energieprijs. Het gaat dan om het kale leveringstarief, dus zonder btw, energiebelasting of ODE. De prijs is te zien in onderstaande grafiek en is gestegen voor consumenten van gemiddeld zo’n € 0,047 begin 2017 tot ongeveer € 0,065 in augustus 2018. Dat komt neer op een stijging van circa 22 procent. Kortom als consument betaalt u omgerekend bij 2 cent gemiddeld meer. Lees Verder

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt