Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2021.

Postcode
Huisnummer
 • Energielabels woningen neemt langzaam toe
  28 juli, 2018

  Woningen ook steeds duurzamer Bij de introductie van het verplichte energielabel had slechts 15% van alle woningen met een energielabel het meest zuinige label A of B. Dat is anno 2017 verdubbeld en ook heeft heden ten dage 31% van de geregistreerde energie labels. Een goed geïsoleerde woning met energielabel A levert bij de verkoop volgens de RVO (Rijksdienst voor Ondernemen) gemiddeld een hogere verkoopprijs op van zo’n € 6.000 in vergelijking met dezelfde woning met energielabel D. Daarnaast heeft een woning met een beter energielabel en daarmee een betere isolatie ook dagelijks profijt van een lager energieverbruik. Er hoeft immers minder gas gestookt te worden om het warm te krijgen in de woning. Aangezien gas een stuk hogere energieprijs heeft dan elektriciteit, wordt voor het merendeel van de energierekening op jaarbasis bepaald worden duurzame investeringen in de woningen direct vanaf dag één terugverdiend. Lees Verder

 • Globale terugloop investeringen duurzame energie
  21 juli, 2018

  Hogere investering in stroomopwekking Afgelopen jaar is er liefst 600 miljard euro geïnvesteerd in elektriciteitsopwekking om aan de vraag te kunnen voldoen. In olie- en gasindustrie werd slechts 30 miljard euro minder geïnvesteerd. Totaal werd er liefst 1.500 miljard euro geïnvesteerd in de energie-industrie. Opvallend is dat slechts 5% van de investering in elektriciteit betrekking hadden op energietarieven in de vrije markt. De overige 95% gingen op aan investeringen in duurzame opwekking met prijzen gereguleerd door overheden. Lees Verder

 • Verlaging gasopwekking Groningen biedt kansen duurzame energie
  14 juli, 2018

  Toename elektriciteitsopwekking Om de verlaging van de gasopwekking te compenseren moet er binnen afzienbare tijd meer stroom worden opgewekt. Bovendien groeit de economie en zullen naast huishoudens ook industrieën meer vragen naar elektriciteit. Als dan ook langzaam meer huishoudens losgekoppeld worden van het gasnet zal de vraag alleen maar verder toenemen. Tel daarbij op dat Nederland ook nog een flinke inhaalslag te maken heeft om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te behalen, dan kan niet anders gesteld worden dat de bouw van (efficiëntere) windmolenparken en zonnepanelen van groot belang is. Bij de toepassing van dergelijke duurzame opwekkingssystemen wordt de afhankelijkheid van energieleveranciers en grillen van energieprijzen op de energiemarkt verkleind. Wel is het zo dat als er massaal nieuwe zonnepanelen en windmolenparken wij worden gebouwd de kans bestaat op overproductie. De vergoeding voor de teruglevering zal dan vermoedelijk worden verlaagd, maar bent u wel in staat om u zelf te kunnen voorzien van energie. Lees Verder

 • Forse stijging opwekking zonne-energie
  7 juli, 2018

  Windenergie daalt juist Op dit moment worden grote windmolenparken op de Noordzee gebouwd, maar de aanwas van nieuwe windmolenturbines was nihil. Daardoor bleef de capaciteit om windenergie op te wekken vrijwel gelijk. Doordat er minder wind stond in vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 kwam de opwekking vanuit windenergie zelfs 10% lager uit in het tweede kwartaal van 2018. Lees Verder

 • EasyEnergy na ruim een jaar overgenomen door Nieuwestroom
  1 juli, 2018

  Unieke aanpak EasyEnergy wordt voortgezet EasyEnergy kwam in maart 2017 op de Nederlandse markt met een nieuwe aanpak. Door efficiency te combineren met geoptimaliseerde software was de missie een prijsberekening te hanteren waarmee geprobeerd werd de klant langer te behouden dan een actieperiode. Veel mensen wisselen van energieleverancier, omdat wanneer de prijskorting op de tarieven verlopen of de welkomstbonus wordt betaald de voorwaarden om te verlengen dikwijls minder gunstig zijn dan een overstap aan te vragen naar een andere goedkope energieleverancier. EasyEnergy, onderdeel van de Easygroup, geeft consumenten de inkoopprijs die zij betalen op de energiemarkt. Deze is gunstig omdat er groot wordt ingekocht. Daarnaast werd er per product (elektriciteit en gas) een kleine opslag maandelijks gerekend. Dit is een vaste tarief van € 5 waardoor er geen sprake is van een bepaalde actieperiode en hiermee geprobeerd wordt de klant te behouden. Opzeggen kan daardoor ook nog eens maandelijks, zonder opzegboete. Lees Verder

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt