Goedkoopste energie

In slechts 3 stappen vind je op jouw adres de goedkoopste energieleverancier van 2021.

Postcode
Huisnummer
 • “Energietarieven blijvend omlaag”
  31 juli, 2015

  Toename duurzame energie Een andere reden waardoor de energtarieven steeds goedkoper worden is de investering in duurzame energie die steeds verder toeneemt. Niet zozeer in Nederland, maar vooral in Duitsland neemt het aanbod van zonne-energie en windenergie steeds sneller toe. Naar verwachting wordt het aandeel duurzame energie steeds groter waardoor de vraag naar steenkolen en gas af zal nemen. Het verwachte gevolg is dat de prijzen hiervoor op termijn nog verder verlaagd zullen worden. Lees Verder

 • Studie van IMF steunt voorvechters van groene energie
  28 juli, 2015

  Bij de wereldwijde discussie rondom energie en subsidies van duurzame energie wordt door tegenstanders vaak beweerd dat groene energie niet rendabel zou zijn zonder energiesubsidies. Dit IMF rapport toont echter aan dat de kosten voor zonne- ene windenergie bijzonder sterk zullen afnemen naarmate er meer gebruik van gemaakt gaat worden. Voorstanders van grijze energie, waaronder kolen en gas hebben altijd argumenten aangehaald dat duurzame energie financieel gezien vele malen minder interessant zou zijn. Echter heeft dit onderzoek, voor het eerst, statistisch deze argumenten kunnen weerleggen. Lees Verder

 • Duurzame energie steeds meer in trek
  11 juli, 2015

  Nederland ver weg van doelstellingen energieakkoord In het energieakkoord is afgesproken dat duurzame energie in Nederland in 2020 14% van het totale energieverbruik uitmaakt. In 5 jaar tijd moet het aandeel dus nog ruim verdubbeld worden. De afgelopen jaren was de groei dusdanig traag dat het volgens vele critici niet realistisch is om te verwachten dat Nederland deze doelstelling ook echt gaat halen. Lees Verder

 • Eneco schroeft investeringen in duurzame energie terug
  4 juli, 2015

  Hevig verzet De beslissing van Minister Kamp om energieleveranciers verplicht op te laten splitsen in 2 delen is bij veel energiebedrijven niet goed gevallen. Onder meer Eneco en Delta hebben zich heftig verzet en een rechtszaak aangespannen. Het oordeel van de Hoge Raad  luidde de splitsing in overeenstemming is met het Europees recht en daardoor werden de energieleveranciers u het ongelijk gesteld. Lees Verder

Nieuws

Uw voordelen

Zojuist overgestapt